Het Friestalige boek De 13 fan Obbe Sjutsje van Mechtilde Postma & Goaitsen van der Vliet blijft leverbaar.
Kijk verder op deze pagina voor de bestelgegevens.

Omslag De 13 fan Obbe Sjutsje


Info
Auteurs: Mechtilde Postma & Goaitsen van der Vliet
Titel: De 13 fan Obbe Sjutsje
Ondertitel: De singeliere histoarje fan de Postma's fan De Tempel yn 'e Sânfurdterryp
Taal: Fries (Zuidwesthoek) en Limburgs (Sittard, alleen bladzijde 187 en 189)
Eerste uitgave/druk: Oude Mei 2022 (12 mei) door Útjouwerij DeRyp, Workum
Tweede uitgave/druk: 9 september 2022 door De Oare útjouwerij, Enschede
Derde druk: 26 november 2022 door De Oare útjouwerij, Enschede
ISBN: 9789071610769
Vorm: Gebonden met harde kaft, 220 x 295 mm.
Inhoud: 200 bladzijden in kleur met meer dan 150 afbeeldingen
Gewicht: Twee en een half pond

Uit het boek


Anderen over De 13


Persberichten


Obbe - Boer op 'e bûthúsbank


Sjutsje - Een bitter leven


Bestellen
Er zijn nog enkele exemplaren van de eerste druk. Deze komt in de bus als u 29,95 euro (voor het boek) plus een vrijwillige bijdrage in de verzendkosten overmaakt op nummer NL96 TRIO 0379 3898 51 bij de Triodos Bank op naam van Bits & Books met vermelding van De 13 Druk 1 en het adres waar het naar toe moet.

De tweede druk verscheen 9 september 2022 bij De Oare útjouwerij in Enschede (ISBN 9789071610769, publieksprijs 29,95) en is uitverkocht bij de uitgever. Er liggen alleen nog enkele exemplaren bij café De Freonskip in Blauwhuis en bij de Primera boekhandel in Lemmer.

De derde druk verscheen op zaterdag 26 november 2022 bij De Oare útjouwerij in Enschede (ISBN 9789071610769, publieksprijs 29,95).
U krijgt er een in de bus als u 29,95 euro (voor het boek) plus een vrijwillige bijdrage in de verzendkosten overmaakt op nummer NL96 TRIO 0379 3898 51 bij de Triodos Bank op naam van Bits & Books met vermelding van De 13 en het adres waar het naar toe moet.
De derde druk is verder nog verkrijgbaar bij boekwinkels van de AFÛK in Leeuwarden, Van der Velde in Sneek en Leeuwarden, Stumpel in Bolsward en Workum en Muizelaar in Koudum.De Nederlandstalige uitgave, De 13 van Obbe en Sjutje, laat nog wat langer op zich wachten. We zijn nog op zoek naar een uitgever/partner met een aansluiting bij het Centraal Boekhuis.

Alle nog leverbare uitgaven van De Oare útjouwerij staan in de Fondslijst.

De 13 fan Obbe Sjutsje